Özet İçerik

Sosyal öğrenme pek çok boyutu olan, birbiriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş süreçlerden oluşmaktadır. Bir çocuğun kendi duygusal farkındalığı gelişmeden, sosyal ilişkiler içinde kendini ifade etmesini beklemek pek gerçekçi olmaz. Çocuğun duygu, düşünce ve değerlerinin farkında olması, kendi davranışlarının ‘neyden’ ve ‘nasıl’ etkilediğini anlamasını sağlar. Bu da sosyal farkındalığı beraberinde getirir ve çocuk farklı bakış açıları geliştirmenin yollarını arar, farklı kültür ve etnik kimlikleri; çeşitlilik ya da benzerlikleri değerli görmeye, içinde yaşadığı toplumun normlarını tanımlamaya başlar.

Bu atölye çalışmasında sosyal öğrenme süreçlerinin alt başlıklarına uygulamalar ile bakılmakta, sosyal öğrenme becerilerini geliştirmek için ele aldığımız konuların okul sistemi içinde bir ‘ders’ olmaktan öte, “etkili ve dönüştürücü karşılaşmalar yaratmak için nasıl bir kurgusal atmosfer oluşturmalıyız? Rol oynama ve doğaçlama süreçlerini tasarlarken eleştirel düşünmeyi nasıl destekleriz? Çocuğa rağmen ya da çocuk için değil, çocukla birlikte öğrenmek mümkün mü? Sosyal öğrenme konuları hangi yaş grubuyla nasıl çalışılmalıdır? Bir farkındalığı umuda dönüştürmenin yolları nelerdir?” sorularına odaklanarak ‘toplumsal cinsiyet, göç, çocuk hakları, ayrımcılık’ gibi konular ele alınmaktadır.

Eğitimci: Fisun Aykır
Katılımcılar: Okul öncesi öğretmenleri, ilkokul öğretmenleri, branş öğretmenleri, okul rehber ve psikolojik danışmanları, eğitim fakültesi öğrencileri, ebeveynler; çocuk hakları, toplumsal cinsiyet, göç, ayrımcılık… gibi konularda çalışan uzmanlar ve yaratıcı dramada farklı yaklaşımları deneyimlemek isteyen ve ilgi duyan herkes katılabilir.
Tüm Eğitimler İçin Tıklayın
Paylaşın ya da Talip Eidn
error20
fb-share-icon0
Tweet 20
fb-share-icon20